รายละเอียดการจองห้องประชุม
#จองแล้ว
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
การจองวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
เวลา: 09:30 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมเพื่อจัดทำระบบการบันทึก รวบรวม และรายงานข้อมูลของฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานโครงการ To be number one
#จองแล้ว
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
การจองวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
เวลา: 13:00 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจิตเวชศาตร์สงเคราะห์กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#ว่าง
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
-
-
#จองแล้ว
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
การจองวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
เวลา: 09:00 - 16:30 น.
เรื่อง: ประชุมนำเสนอการปรับปรุงห้องประชุม และระบบเครื่องเสียง
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#ว่าง
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
-
-
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
saraban@dmh.mail.go.th