เวลาการให้บริการ

เช็ควัน/เวลาเปิดให้บริการของคลิกนิกพิเศษ และบริการ หน่วยงาน ในสังกัดกรมฯ คลิกที่นี่ค่ะ

รับเรื่องร้องเรียนฯ

แนะนำ เสนอแนะ ติชมเกี่ยวกับระบบการให้บริการ และเรื่องอื่นๆ ของ ส.ล.ก. คลิกที่นี่ค่ะ

จองห้องประชุม

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการจองห้องประชุม หรือตรวจสอบตารางการประชุม คลิกที่นี่ค่ะ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

ระบบงานอาคารสถานที่

แจ้งซ่อม และตรวจสอบรายการต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานอาคารสถานที่ คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ปฎิบัติการ สลก.

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/แผน/รายงาน จัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่ค่ะ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

[ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3)

[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)

[ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อห้องสุขสโมสร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)

[ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3)

[ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Cannon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6)

[ 30 มกราคม 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้าทะเบียน นค ๘๖๗๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9)

QR Cord แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในอาคาร กรมสุขภาพจิต ทำแบบทดสอบโดย Scan Barcode หรือ Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์ หรือ Download เอกสาร แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้ที่นี่ครับภาพกิจกรรม [ View All albums ]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
[ 24 มกราคม 2562 ]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 2562 
[ 10 มีนาคม 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม 
[ 26 มกราคม 2561 ]
การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
[ 5 ตุลาคม 2559 ]
โครงการป้องกันอัคคีภัย กรมสุขภาพจิต 
[ 2 กันยายน 2559 ]

QR Cord แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ สำนักงานเลขานุการกรม Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  ผลโหวต
  
  ผลโหวต
  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง ตอนที่ 1

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง คลิกเพื่อชมครับ...

ชมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ (3 ตอน)

ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

รายการจองห้องประชุม 1 ประจำวันที่ 17 - กุมภาพันธ์ - 2563
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 2

รายการจองห้องประชุม 2 ประจำวันที่ 17 - กุมภาพันธ์ - 2563

เวลา: 08:30-16:30 น.

เรื่อง: การบูรณาการข้อมูลฆ่าตัวตาย

หน่วยงานผู้จัด: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เวลา: 13:00-16:30 น.

เรื่อง: ประชุมติดตามการดำเนิน Digital Tranformation

หน่วยงานผู้จัด: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 3

รายการจองห้องประชุม 3 ประจำวันที่ 17 - กุมภาพันธ์ - 2563
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 4

รายการจองห้องประชุม 4 ประจำวันที่ 17 - กุมภาพันธ์ - 2563
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 5

รายการจองห้องประชุม 5 ประจำวันที่ 17 - กุมภาพันธ์ - 2563

เวลา: 09:30-12:00 น.

เรื่อง: การส่งเอกแนบโดยการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ QRCoad

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม 

รายละเอียดเพิ่มเติม

E-Document

ipv6 ready IPv6 Forum