เวลาการให้บริการ

เช็ควัน/เวลาเปิดให้บริการของคลิกนิกพิเศษ และบริการ หน่วยงาน ในสังกัดกรมฯ คลิกที่นี่ค่ะ

รับเรื่องร้องเรียนฯ

แนะนำ เสนอแนะ ติชมเกี่ยวกับระบบการให้บริการ และเรื่องอื่นๆ ของ ส.ล.ก. คลิกที่นี่ค่ะ

จองห้องประชุม

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการจองห้องประชุม หรือตรวจสอบตารางการประชุม คลิกที่นี่ค่ะ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

ระบบงานอาคารสถานที่

แจ้งซ่อม และตรวจสอบรายการต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานอาคารสถานที่ คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ปฎิบัติการ สลก.

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/แผน/รายงาน จัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่ค่ะ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

[ 2 มิถุนายน 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)

[ 26 พฤษภาคม 2563 ] 

สรุปรายงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการ ประจำเดือนเมษายน 2563  (17)

[ 25 พฤษภาคม 2563 ] 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑืสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17)

[ 25 พฤษภาคม 2563 ] 

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างติดตั้งผ้าม่าน ตู้อลูมิเนียม ตู้แสดงผลการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19)

[ 22 พฤษภาคม 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25)

[ 19 พฤษภาคม 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Ricoh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23)

QR Cord แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในอาคาร กรมสุขภาพจิต ทำแบบทดสอบโดย Scan Barcode หรือ Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์ หรือ Download เอกสาร แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้ที่นี่ครับภาพกิจกรรม [ View All albums ]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
[ 24 มกราคม 2562 ]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 2562 
[ 10 มีนาคม 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม 
[ 26 มกราคม 2561 ]
การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
[ 5 ตุลาคม 2559 ]
โครงการป้องกันอัคคีภัย กรมสุขภาพจิต 
[ 2 กันยายน 2559 ]

QR Cord แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ สำนักงานเลขานุการกรม Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  ผลโหวต
  
  ผลโหวต
  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง ตอนที่ 1

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง คลิกเพื่อชมครับ...

ชมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ (3 ตอน)

ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

รายการจองห้องประชุม 1 ประจำวันที่ 2 - มิถุนายน - 2563

เวลา: 13:00-16:30 น.

เรื่อง: ป.คกก.ขับเคลื่อนและคทง.ฯการดูแลเด็กสมาธิสั้น

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เวลา: 08:30-12:00 น.

เรื่อง: ประชุมคณะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 2

รายการจองห้องประชุม 2 ประจำวันที่ 2 - มิถุนายน - 2563
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 3

รายการจองห้องประชุม 3 ประจำวันที่ 2 - มิถุนายน - 2563
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 4

รายการจองห้องประชุม 4 ประจำวันที่ 2 - มิถุนายน - 2563

เวลา: 09:00-16:00 น.

เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฐานข้อมูลฯ

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานโครงการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 5

รายการจองห้องประชุม 5 ประจำวันที่ 2 - มิถุนายน - 2563
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

E-Document

ipv6 ready IPv6 Forum