รายละเอียดการจองห้องประชุม
#ว่าง
ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
-
-
#ว่าง
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
-
-
#ว่าง
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
-
-
#ว่าง
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
-
-
#ว่าง
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
-
-
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
saraban@dmh.mail.go.th