รายละเอียดการจองห้องประชุม
#จองแล้ว
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
[ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
การจองวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
เวลา: 08:30 - 12:00 น.
เรื่อง: ประชุมสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานผู้จัด: กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
#ว่าง
ห้องประชุม 2
[ อาคาร 1 ชั้น 2 ]
-
-
#จองแล้ว
ห้องประชุม 4
[ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
การจองวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
เวลา: 08:30 - 12:00 น.
เรื่อง: การประชุม MH Platform
หน่วยงานผู้จัด: กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
#จองแล้ว
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
[ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
การจองวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
เวลา: 09:00 - 12:00 น.
เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับเร่งรัดติดตามการส่งมอบงาน (ครั้งที่ ๒) ของสำนักงานเลขานุการกรม
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม
#ว่าง
ห้องประชุมปัญญา-สติ
[ อาคาร 4 ชั้น 2 ]
-
-
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
logo
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center
02 590 8000 - 60
Email
secdmh@dmh.mail.go.th