คุณพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

ผลการสำรวจหัวข้อ "คุณพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด?" สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

พอใจมาก ค้นปุ๊บเจอปั๊บ สะดวกมาก

103

ก็พอใจนะ สะดวกดี

55

เฉยๆ

23

ไม่พอใจ หาข้อมูลยากมาก ไม่สะดวกเลย

2