รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ทูลกระหม่อมฯทรงเสด็จซ้อมคอนเสิร์ต 
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว [ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
ช่วงเวลา 13:00 น. - 22:00 น.
ประธานการประชุม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
จำนวนผู้เข้าประชุม 15 
ผู้จัด สำนักงานโครงการ