รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุมเรื่องเกณฑ์คะแนนฯจังหวัดและอำเภอ 
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว [ อาคาร 1 ชั้น 1 ]
ช่วงเวลา 09:00 น. - 16:30 น.
ประธานการประชุม ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ 
จำนวนผู้เข้าประชุม 20 
ผู้จัด สำนักงานโครงการ