รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ประชุมเรื่องเกณฑ์คะแนนฯ 
ห้องประชุม ห้องประชุมชั้น 4 [ อาคาร 1 ชั้น 4 ]
ช่วงเวลา 09:00 น. - 16:30 น.
ประธานการประชุม ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ 
จำนวนผู้เข้าประชุม 15 
ผู้จัด สำนักงานโครงการ