รายละเอียดการจองห้องประชุม
หัวข้อการประชุม ป.คกก.กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตครั้งที่8/2562  
ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม [ อาคาร 3 ชั้น 2 ]
ช่วงเวลา 11:00 น. - 17:00 น.
ประธานการประชุม นพ.สมัย ศิริทองถาวร 
จำนวนผู้เข้าประชุม 20 
ผู้จัด สำนักงานเลขานุการกรม