คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานการใช้ห้องประชุมทั้งหมดของวันนี้ค่ะ  [ เข้าสู่ระบบ ]
ลำดับ ห้องประชุม อาคาร ชั้น ที่นั่ง หมายเหตุ
ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว  100   
ห้องประชุมชั้น 2  50   
ห้องประชุมชั้น 4  100   
สำนักงานเลขานุการกรม  20   
10  ห้องประชุมปัญญา-สติ  30   
11  ห้องประชุม conference  10   

Note: คลิกที่ห้องประชุมเพื่อดูรายละเอียดการใช้งานประจำวันค่ะ