เรื่อง : รายละเอียดงานจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ และสนามหญ้ากรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ฯ

เปิดอ่าน: 45

Download: 11

วันที่ประกาศ: 12 กันยายน 2562

ไฟล์แนบ :   Download