เรื่อง : รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ

เปิดอ่าน: 27

Download: 18

วันที่ประกาศ: 12 กันยายน 2562

ไฟล์แนบ :   Download