เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกบริหารจัดการ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประสานราชการ งานวางแผน กำกับ ติดตาม แก้ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download ไฟล์แนบ :