เรื่อง : รายละเอียดงานจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ และสนามหญ้ากรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ฯ
Download ไฟล์แนบ :  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ฯ.rar