เรื่อง : รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ
Download ไฟล์แนบ :  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ.rar