ค้น :  
ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
1  [ 18 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2  [ 18 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3  [ 18 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับห้องรับรอง และห้องพักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4  [ 15 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5  [ 10 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย และบอร์ดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6  [ 10 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งม่านบังแสงห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7  [ 8 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8  [ 5 กรกฎาคม 2562 ]  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
9  [ 4 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10  [ 3 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11  [ 2 กรกฎาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด และลงทะเบียน การประชุมวิชาการสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำ ๒๕๖๒  
12  [ 28 มิถุนายน 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13  [ 28 มิถุนายน 2562 ]  รายงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
14  [ 28 มิถุนายน 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ หญ้าพลาสพาลัม ดินผสม และทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15  [ 28 มิถุนายน 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16  [ 18 มิถุนายน 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13  19 
17  [ 17 มิถุนายน 2562 ]  การจัดทำคำของบประมาณปี 64 ของสำนักงานเลขานุการกรม  35  22 
18  [ 12 มิถุนายน 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งขาแขวนทีวี พร้อมกรอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  24 
19  [ 12 มิถุนายน 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 
20  [ 10 มิถุนายน 2562 ]  สรุปรายงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2562  22 
ทั้งหมด : 437 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/22