ค้น :  
ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
1  [ 22 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2  [ 18 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ VRF อาคาร 4 กรุมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3  [ 15 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปะปาและเปลี่ยนแผ่นฝ้าฉาบเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4  [ 15 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องล้างภาชนะอาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5  [ 15 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ และ Flash Drive โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6  [ 13 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไมโครโฟนชุดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7  [ 12 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ชนิด PP อาคาร 1 2 และ 3 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8  [ 12 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9  [ 8 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10  [ 8 มกราคม 2564 ]  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม 2563  
11  [ 7 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศชั้นดาดฟ้าอาคาร 3 ชั้น 6 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12  [ 6 มกราคม 2564 ]  หน้าที่และความรับผิดชอบ   75 
13  [ 6 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายสัญญาณ LAN CAT6 สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14  [ 6 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ LED 40 w จำนวน 64 โคม ห้องโถง อาคาร 1 โรงอาหาร ทางเดิน กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15  [ 6 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูช่องเซอร์วิส ฝ้าเพดาน และโคมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16  [ 5 มกราคม 2564 ]  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   50 
17  [ 5 มกราคม 2564 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18  [ 4 มกราคม 2564 ]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 หน่วยงานซสำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
19  [ 30 ธันวาคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัวอักษรชื่อ สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมติดตั้ง โดยวอธีเฉพาะเจาะจง 
20  [ 28 ธันวาคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนโคมไฟแนลไลท์ LED 40 w จำนวน 64 โคม พร้อมถอดและติดตั้ง ห้องโถง 1 โรงอาหาร ทางเดิน กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 
ทั้งหมด : 789 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/40