ค้น :  
ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
1  [ 23 มกราคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2  [ 21 มกราคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาื ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3  [ 20 มกราคม 2563 ]  ขอส่งสรุปรายงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการ ประจำเดือนธันวาคม 2562  
4  [ 20 มกราคม 2563 ]  ขอส่งสรุปรายงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการ ประจำเดือนมกราคม 2563   
5  [ 17 มกราคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งท่อน้ำระบบสปริงเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6  [ 14 มกราคม 2563 ]  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 
7  [ 14 มกราคม 2563 ]  ประผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8  [ 10 มกราคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9  [ 10 มกราคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10  [ 9 มกราคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11  [ 9 มกราคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12  [ 9 มกราคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13  [ 2 มกราคม 2563 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ HP-1102 โดยงวิธีเฉพาะเจาะจง 
14  [ 25 ธันวาคม 2562 ]  ขอส่งสรุปรายงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
15  [ 24 ธันวาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16  [ 23 ธันวาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแล จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17  [ 23 ธันวาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำระบบสปริงเกอร์ ตัวที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18  [ 20 ธันวาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปริ๊นเตอร์ และเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19  [ 19 ธันวาคม 2562 ]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะจง 
20  [ 18 ธันวาคม 2562 ]  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  11  14 
ทั้งหมด : 562 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/29