เวลาการให้บริการ

เช็ควัน/เวลาเปิดให้บริการของคลิกนิกพิเศษ และบริการ หน่วยงาน ในสังกัดกรมฯ คลิกที่นี่ค่ะ

รับเรื่องร้องเรียนฯ

แนะนำ เสนอแนะ ติชมเกี่ยวกับระบบการให้บริการ และเรื่องอื่นๆ ของ ส.ล.ก. คลิกที่นี่ค่ะ

จองห้องประชุม

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการจองห้องประชุม หรือตรวจสอบตารางการประชุม คลิกที่นี่ค่ะ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

ระบบงานอาคารสถานที่

แจ้งซ่อม และตรวจสอบรายการต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานอาคารสถานที่ คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ปฎิบัติการ สลก.

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/แผน/รายงาน จัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่ค่ะ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

[ 1 ธันวาคม 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ฝาขยะ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3)

[ 1 ธันวาคม 2563 ] 

xประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ลิฟท์ โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3)

[ 25 พฤศจิกายน 2563 ] 

สรุปรายงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 (6)

[ 23 พฤศจิกายน 2563 ] 

ประศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้าทะเบียน นจ ๙๒๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)

[ 18 พฤศจิกายน 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27,000,00) (9)

[ 18 พฤศจิกายน 2563 ] 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6)

QR Cord แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในอาคาร กรมสุขภาพจิต ทำแบบทดสอบโดย Scan Barcode หรือ Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์ หรือ Download เอกสาร แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้ที่นี่ครับภาพกิจกรรม [ View All albums ]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
[ 24 มกราคม 2562 ]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 2562 
[ 10 มีนาคม 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม 
[ 26 มกราคม 2561 ]
การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
[ 5 ตุลาคม 2559 ]
โครงการป้องกันอัคคีภัย กรมสุขภาพจิต 
[ 2 กันยายน 2559 ]

QR Cord แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ สำนักงานเลขานุการกรม Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  ผลโหวต
  
  ผลโหวต
  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง ตอนที่ 1

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง คลิกเพื่อชมครับ...

ชมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ (3 ตอน)

ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

รายการจองห้องประชุม 1 ประจำวันที่ 3 - ธันวาคม - 2563

เวลา: 08:30-16:30 น.

เรื่อง: โครงการพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง

หน่วยงานผู้จัด: กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 2

รายการจองห้องประชุม 2 ประจำวันที่ 3 - ธันวาคม - 2563

เวลา: 13:00-16:30 น.

เรื่อง: ปิดตรวจโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

หน่วยงานผู้จัด: กลุ่มตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เวลา: 12:00-16:30 น.

เรื่อง: หารือการดำเนินงาน

หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 3

รายการจองห้องประชุม 3 ประจำวันที่ 3 - ธันวาคม - 2563
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 4

รายการจองห้องประชุม 4 ประจำวันที่ 3 - ธันวาคม - 2563
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 5

รายการจองห้องประชุม 5 ประจำวันที่ 3 - ธันวาคม - 2563
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

E-Document

ipv6 ready IPv6 Forum