รายการงานซ่อมและบริการ
 
IT No. ผู้แจ้ง อาการเสีย วัน-เวลา ที่แจ้ง สถานะ
1806 นายกอบชัย หวังดี ประตูอัตโนมัติเสีย ไม่สามารถปิด เปิดได้ 26 มี.ค.62 - 14:03:32 รอดำเนินการ
1805 มุทิตา ชื่นอารมณ์ ไมค์เสียงตามสายใช้งานไม่ได้ (ห้องศูนย์ข้อมูล อาคาร 1 ชั้น 1) 18 มี.ค.62 - 11:49:48 รอดำเนินการ
1804 อัจฉรา ปานะศุทธะ พัดลมเพดานห้องน้ำหญิงอาคาร 4 ชั้น 2 ไม่มีสวิตซ์เปิดปิด มีแต่สายไฟที่เดินไว้ 14 มี.ค.62 - 14:54:13 รอดำเนินการ
1803 อัญชรี ธรรมมิกะ ติดตั้งพัดลมเพดาน หน้าห้องเลขานุการกรม 13 มี.ค.62 - 12:54:16 รอดำเนินการ
1802 นางสาวฐิติกาญจน์ บุญรอด ไฟฟ้าแสงสว่างไม่พอหลอดไฟมันกระพริบๆๆๆทำให้ปวดตา 8 มี.ค.62 - 16:06:11 รอดำเนินการ
1801 ณรงค์ชัย แซ่หยง โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ เบอร์55224,55225,55226,55384 ไม่มีสัญญาณ(เคยแจ้งไปแล้ว) 8 มี.ค.62 - 14:51:51 รอดำเนินการ
1800 กฤติมา โพธิ์น้อย หน้าจอดับมืด ไม่ขึ้นข้อมูล แต่ไฟหน้าจอติดปกติ 7 มี.ค.62 - 13:57:02 ดำเนินการเรียบร้อย
1799 พรทิพย์ วาสน์ทอง ขอให้ติดโช๊คอัพประตู และลูกบิดประตูสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อุปกรณ์ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วคะ 4 มี.ค.62 - 09:06:14 รอดำเนินการ
1798 ธัณย์จิรา พิพัฒประภานนท์ ขอแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากจอปรากฎบลูสกรีน 2-3 วัน ติดกัน 1 มี.ค.62 - 14:05:33 ดำเนินการเรียบร้อย
1797 ณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด โทรศัพท์ไม่มีสัญญาหรือมีเสียงเหมือนสายไม่ว่าง (ด่วน) 1 มี.ค.62 - 10:36:04 รอดำเนินการ
หน้าที่ 1 
 1 2 3 ... 175 176 177  next>>