รายการงานซ่อมและบริการ
 
IT No. ผู้แจ้ง อาการเสีย วัน-เวลา ที่แจ้ง สถานะ
1764 นางสาวกฤติมา โพธิ์น้อย เครื่องสแกนเอกสารใช้งานไม่ได้ 17 ม.ค.62 - 10:02:29 รอดำเนินการ
1763 ธัณย์จิรา พิพัฒประภานนท์ ขอส่งซ่อมหัวเครื่องโทรศัพท์หมายเลข 025908302 15 ม.ค.62 - 14:55:49 รอดำเนินการ
1762 อำพล อิ่มเอม ล้างเครื่องปรับอากาศห้องรองอธิบดีทั้งสามห้อง (ห้องเดิม) และห้องสำนักงานเลขานุการกรม 15 ม.ค.62 - 08:55:58 รอดำเนินการ
1761 นางสาวสุวิมล อินทร์เชื้อ ขอใส่สำนักจริยธรรมในคนเนื่องจากไม่มีกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมในระบบ แอร์ที่เสียคือห้องรองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองฯ ข้างห้องท่านบุญชัย ชั้น 4 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต 15 ม.ค.62 - 08:53:21 รอดำเนินการ
1760 อำพล ิอิ่มเอม ซ่อมพื้นห้องรองอธิบดีทั้งสามห้อง (ห้องเดิม) 15 ม.ค.62 - 08:49:11 กำลังดำเนินการ
1758 พรพิมล นาคพันธ์ ติดตั้งตู้ยา จำนวน 1 ตู้ 11 ม.ค.62 - 15:07:05 รอดำเนินการ
1757 จันทร์เพ็ญ แซ่ตั้ง แจ้งซ่อมพื้นห้อง รองฯชิโนรส รองฯพงศ์เกษม และรองฯสมัย เนื่องจากชำรุด 11 ม.ค.62 - 13:21:42 รอดำเนินการ
1756 นางสาวกฤติมา โพธิ์น้อย เบอร์ 025908290 ระบบโทรศัพท์ไม่มีสัณญาณ 11 ม.ค.62 - 08:46:53 รอดำเนินการ
1755 พรพิมล นาคพันธ์ ชิ้นชักคอมพิวเตอร์ 2 ตัว 10 ม.ค.62 - 10:52:38 รอดำเนินการ
1754 พรพิมล นาคพันธ์ ซ่อมลิ้นชักโต๊ะทำงาน จำนวน 7 ตัว 10 ม.ค.62 - 10:00:57 รอดำเนินการ
หน้าที่ 1 
 1 2 3 ... 170 171 172  next>>