ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม
ที่ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
 นางสาวสมโรจน์ อินทโรดม  2538 - 2544
 นายวิจักร อากัปกริยา  2544 - 2545
 นางสาวอัญชลี ภุมมา  2545 - 2549
 นางวิไลลักษณ์ เลิศสมบูรณ์  2549 - 2550
 นายธนิต วรมรรคไพสิฎ์  2550 - 2551
 นายประกอบ วงศ์ผลวัต  2551 - 2563
 นางเอ็นดู วิเรปะนะ  2563 - ปัจจุบัน
ทั้งหมด : 7 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1