• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต

แสดงรายการ: พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ที่ วันที่ เวลา เรื่อง จังหวัด ผู้จัด
วันศุกร์ ที่ 9  เมษายน  2564 08:30 น. วันสถาปนากรมสุขภาพจิต นนทบุรี  สำนักงานเลขานุการกรม
วันพฤหัสบดี ที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สุโขทัย  สำนักงานเลขานุการกรม
วันอังคาร ที่ 23  กุมภาพันธ์  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ลำพูน  สำนักงานเลขานุการกรม
วันพฤหัสบดี ที่ 11  กุมภาพันธ์  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สกลนคร  สำนักงานเลขานุการกรม
วันอังคาร ที่ 9  กุมภาพันธ์  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ร้อยเอ็ด  สำนักงานเลขานุการกรม
วันอาทิตย์ ที่ 31  มกราคม  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประทานรางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCIRD THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับประเทศ กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเลขานุการกรม
วันพุธ ที่ 27  มกราคม  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ภูเก็ต  สำนักงานเลขานุการกรม
วันพุธ ที่ 13  มกราคม  2564 17:00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หนองบัวลำภู  สำนักงานเลขานุการกรม
วันจันทร์ ที่ 11  มกราคม  2564 17:00 น. รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ To be Number One ขอนแก่น  สำนักงานเลขานุการกรม
วันอังคาร ที่ 25  มิถุนายน  2562 14:00 น. ทดลองระบบกลุ่มตรวจสอบภายใน นครนายก  กลุ่มตรวจสอบภายใน
วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน  2562 12:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน  2562 10:00 น. ร่วมงานทำบุญ ส.กัลยาราชนครินท์ นครปฐม  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 13  มิถุนายน  2562 13:00 น. ประชุมเตรียมจัดทำแผน/รายงานผล นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 12  มิถุนายน  2562 07:30 น. ประชุม WMB นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 11  มิถุนายน  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรม นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 10  มิถุนายน  2562 13:00 น. พูดคุยนวัตกรรมยา กับบ.เซ็นทรัลแล๊ป นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 10  มิถุนายน  2562 10:00 น. Southeast Mental Health นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานปืดการอบรมและแจกใบประกาศ กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประธานเปิดสัมมนาบุคลากร ศุนย์เขตภาคกลาง นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 29  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม WBM นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 28  พฤษภาคม  2562 08:30 น. อบรมหลักสูตร รอส. กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 28  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 12:00 น. ประชุมสหกรณ์กรมสุขภาพจิต นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมฯ แผนครึ่งหลัง นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 24  พฤษภาคม  2562 12:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารระดับสูง(รอส.) รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 22  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม WBM สป. นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562 12:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 16  พฤษภาคม  2562 08:30 น. วางศิลาฤกษ์ รพ.สวนปรุง เชียงใหม่  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 10:00 น. ประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 15  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม WBM นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 13:00 น. ประธานเปิดและบรรยายเรื่อบทบาทและภาวะผู้นำในยุค 4.0 นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประธานเปิดศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TMB นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 13  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง กำทำวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและแผนยังมโนทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 13:30 น. ประชุม อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ร่วมประชุมการดำเนินงานคณะกรรมการ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 8  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม WBM นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมฯ นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 7  พฤษภาคม  2562 07:30 น. ประชุม TBM นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 3  พฤษภาคม  2562 13:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้บริหารระดับสูง) กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 2  พฤษภาคม  2562 09:00 น. ประชุมกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 30  เมษายน  2562 13:00 น. โครงการจิตอาสาทำความสะอาด นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 30  เมษายน  2562 09:30 น. ประชุมกลุ่มี่ปรึกษากรมฯ นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 10:30 น. ประธานเปิดสัมมนาบุคลากร ศูนย์เขตภาคกลาง นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2562 09:00 น. ประธานเปิดระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันศุกร์ ที่ 26  เมษายน  2562 13:00 น. อบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 11:00 น. ประชุม คกก. สหกรณ์กรมสุขภาพจิต นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 25  เมษายน  2562 07:30 น. ประชุม WM นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 24  เมษายน  2562 09:30 น. เรียนหลักสูตร รอส. กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 14:00 น. ประชุม คกก.บริหารผลการปฎิบัติงาน นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 23  เมษายน  2562 09:00 น. ประธานการประชุมกรมสุขภาพจิต นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 09:00 น. ประธานการเปิดอบรม นวก. กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 1  เมษายน  2562 07:30 น. ป.WM นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันอังคาร ที่ 20  พฤศจิกายน  2561 09:00 น. ประธานบำบัดผู้ติดยาเสพติด นนทบุรี  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพุธ ที่ 14  พฤศจิกายน  2561 14:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE นนทบุรี  สำนักงานโครงการ To Be Number One