• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

รายการที่มีการยืนยันจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

รายการที่รอการยืนยันฯ จากผู้บริหาร และรายการอื่นๆ

ทำรายการการดำเนินโครงการของหน่วยงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต แสดงรายการโครงการฯ ประจำวันนี้
<< สิงหาคม 2564 >>
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ไม่มีปฏิทินการดำเนินงานประจำวันนี้ค่ะ!.

วันที่แสดงด้วยสีพื้นสีแดง  หมายถึง มีการจัดโครงการฯ คลิกเพื่อดูรายละเอียดฯ ค่ะ

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต [List View]
ที่ โครงการ วันที่ เวลา ผู้จัด ประธาน จังหวัด
 วันสถาปนากรมสุขภาพจิต วันศุกร์ ที่ 9  เมษายน  2564 08:30  สำนักงานเลขานุการกรม  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  นนทบุรี
 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วันพฤหัสบดี ที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 17:00  สำนักงานเลขานุการกรม  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  สุโขทัย
 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วันอังคาร ที่ 23  กุมภาพันธ์  2564 17:00  สำนักงานเลขานุการกรม  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  ลำพูน
 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วันพฤหัสบดี ที่ 11  กุมภาพันธ์  2564 17:00  สำนักงานเลขานุการกรม  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  สกลนคร
 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วันอังคาร ที่ 9  กุมภาพันธ์  2564 17:00  สำนักงานเลขานุการกรม  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  ร้อยเอ็ด
 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประทานรางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCIRD THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับประเทศ วันอาทิตย์ ที่ 31  มกราคม  2564 17:00  สำนักงานเลขานุการกรม  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  กรุงเทพมหานคร
 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วันพุธ ที่ 27  มกราคม  2564 17:00  สำนักงานเลขานุการกรม  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  ภูเก็ต
 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วันพุธ ที่ 13  มกราคม  2564 17:00  สำนักงานเลขานุการกรม  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  หนองบัวลำภู
 รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ To be Number One วันจันทร์ ที่ 11  มกราคม  2564 17:00  สำนักงานเลขานุการกรม  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  ขอนแก่น
10   ทดสอบ วันพุธ ที่ 3  กรกฎาคม  2562 09:30  สำนักงานโครงการ To Be Number One  นพ. จุมภฎ พรมสีดา  นนทบุรี

อ่านต่อ