• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

รายการที่มีการยืนยันจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

รายการที่รอการยืนยันฯ จากผู้บริหาร และรายการอื่นๆ

ทำรายการการดำเนินโครงการของหน่วยงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต แสดงรายการโครงการฯ ประจำวันนี้
<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
ไม่มีปฏิทินการดำเนินงานประจำวันนี้ค่ะ!.

วันที่แสดงด้วยสีพื้นสีแดง  หมายถึง มีการจัดโครงการฯ คลิกเพื่อดูรายละเอียดฯ ค่ะ

ปฏิทินการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต [List View]
ที่ โครงการ วันที่ เวลา ผู้จัด ประธาน จังหวัด
 ทดสอบ วันพุธ ที่ 3  กรกฎาคม  2562 09:30  สำนักงานโครงการ To Be Number One  นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์  นนทบุรี
 ทดสอบระบบ-กองบริหารการคลัง 1 วันพุธ ที่ 26  มิถุนายน  2562 09:30  กองบริหารงานคลัง  นพ. ชิโนรส ลี้สวัสดิ์  นนทบุรี
 ทดลองระบบกลุ่มตรวจสอบภายใน วันอังคาร ที่ 25  มิถุนายน  2562 14:00  กลุ่มตรวจสอบภายใน  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  นครนายก
 ทดสอบระบบ-กยผ. วันจันทร์ ที่ 24  มิถุนายน  2562 13:00  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นพ. ชิโนรส ลี้สวัสดิ์  นนทบุรี
 อบรมหลักสูตรนยปส. วันศุกร์ ที่ 21  มิถุนายน  2562 08:30  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์  กรุงเทพมหานคร
 ประชุมคณะกรรมการ อกพ. กรมสุขภาพจิต วันศุกร์ ที่ 21  มิถุนายน  2562 08:30  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ. สมัย ศิริทองถาวร  นนทบุรี
 ศึกษาดูงาน อบรมหลักสูตร นยปส. วันพฤหัสบดี ที่ 20  มิถุนายน  2562 13:00  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์  กรุงเทพมหานคร
 ประชุมกรมสุขภาพจิต วันพฤหัสบดี ที่ 20  มิถุนายน  2562 08:30  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์  นนทบุรี
 ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 20  มิถุนายน  2562 08:30  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ. สมัย ศิริทองถาวร  นนทบุรี
10   ดูสถานที่ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ วันพุธ ที่ 19  มิถุนายน  2562 08:30  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์  เชียงใหม่

อ่านต่อ