ข่าวประกาศ สำนักงานเลขานุการกรม

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการกรม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศสอบ/ประกวดราคา

ประกาศสอบ/ประกวดราคา
สำนักงานเลขานุการกรม

ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน

ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศสอบราคา [กรมฯ]

ประกาศสอบราคา
กรมสุขภาพจิต

ประกาศประกวดราคา [กรมฯ]

ประกาศประกวดราคา
กรมสุขภาพจิต

ข่าวรับสมัครงาน [กรมฯ]

ข่าวรับสมัครงาน
กรมสุขภาพจิต

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขานุการกรม