เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กรมสุขภาพจิต ประจำปี๒๕๖๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

เปิดอ่าน: 9

Download: 4

วันที่ประกาศ: 5 ตุลาคม 2560

ไฟล์แนบ :   Download