เวลาการให้บริการ

เช็ควัน/เวลาเปิดให้บริการของคลิกนิกพิเศษ และบริการ หน่วยงาน ในสังกัดกรมฯ คลิกที่นี่ค่ะ

รับเรื่องร้องเรียนฯ

แนะนำ เสนอแนะ ติชมเกี่ยวกับระบบการให้บริการ และเรื่องอื่นๆ ของ ส.ล.ก. คลิกที่นี่ค่ะ

จองห้องประชุม

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการจองห้องประชุม หรือตรวจสอบตารางการประชุม คลิกที่นี่ค่ะ

ระบบ บรณ.

ระบบสารบัญอิเล็คทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

ระบบงานอาคารสถานที่

แจ้งซ่อม และตรวจสอบรายการต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานอาคารสถานที่ คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ปฎิบัติการ สลก.

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

[ 17 ตุลาคม 2560 ] 

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด (2)

[ 17 ตุลาคม 2560 ] 

ประกาศผู้ชนะ ดูแลต้นไม้ (2)

[ 5 ตุลาคม 2560 ] 

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ ปี 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (20)

[ 4 ตุลาคม 2560 ] 

ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (8)

[ 4 ตุลาคม 2560 ] 

ราคากลางจ้างเหมาบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพิธี งานรัฐพิธีและกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (10)

[ 4 ตุลาคม 2560 ] 

ราคากลางจ้างบำรุงรักษา และสำรองข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (5)

ภาพกิจกรรม [ View All albums ]

การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
[ 5 ตุลาคม 2559 ]
โครงการป้องกันอัคคีภัย กรมสุขภาพจิต 
[ 2 กันยายน 2559 ]
ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
[ 29 เมษายน 2559 ]
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีคั้งที่ 37 ปี 
[ 29 เมษายน 2559 ]
เทคนิคการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโลก 
[ 29 เมษายน 2559 ]

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  ผลโหวต
  
  ผลโหวต
  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง ตอนที่ 1

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง คลิกเพื่อชมครับ...

ชมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ (3 ตอน)

ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

รายการจองห้องประชุม 1 ประจำวันที่ 22 - ตุลาคม - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 2

รายการจองห้องประชุม 2 ประจำวันที่ 22 - ตุลาคม - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 3

รายการจองห้องประชุม 3 ประจำวันที่ 22 - ตุลาคม - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 4

รายการจองห้องประชุม 4 ประจำวันที่ 22 - ตุลาคม - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 5

รายการจองห้องประชุม 5 ประจำวันที่ 22 - ตุลาคม - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้