เวลาการให้บริการ

เช็ควัน/เวลาเปิดให้บริการของคลิกนิกพิเศษ และบริการ หน่วยงาน ในสังกัดกรมฯ คลิกที่นี่ค่ะ

รับเรื่องร้องเรียนฯ

แนะนำ เสนอแนะ ติชมเกี่ยวกับระบบการให้บริการ และเรื่องอื่นๆ ของ ส.ล.ก. คลิกที่นี่ค่ะ

จองห้องประชุม

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการจองห้องประชุม หรือตรวจสอบตารางการประชุม คลิกที่นี่ค่ะ

ระบบ บรณ.

ระบบสารบัญอิเล็คทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

ระบบงานอาคารสถานที่

แจ้งซ่อม และตรวจสอบรายการต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานอาคารสถานที่ คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ปฎิบัติการ สลก.

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

ภาพกิจกรรม [ View All albums ]

โครงการป้องกันอัคคีภัย กรมสุขภาพจิต 
[ 2 กันยายน 2559 ]
ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
[ 29 เมษายน 2559 ]
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีคั้งที่ 37 ปี 
[ 29 เมษายน 2559 ]

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  ผลโหวต
  
  ผลโหวต
  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ

ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

รายการจองห้องประชุม 1 ประจำวันที่ 29 - กันยายน - 2559

เวลา: 08:30-16:30 น.

เรื่อง: จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นไทย 60-64

หน่วยงานผู้จัด: สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 2

รายการจองห้องประชุม 2 ประจำวันที่ 29 - กันยายน - 2559

เวลา: 09:00-16:30 น.

เรื่อง: ประชุมพิจารณาร่าง TOR โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้จัด: สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 3

รายการจองห้องประชุม 3 ประจำวันที่ 29 - กันยายน - 2559
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 4

รายการจองห้องประชุม 4 ประจำวันที่ 29 - กันยายน - 2559
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 5

รายการจองห้องประชุม 5 ประจำวันที่ 29 - กันยายน - 2559

เวลา: 09:00-16:30 น.

เรื่อง: สอบราคาจ้างเหมาบริการ(ทำความสะอาด)

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม 

รายละเอียดเพิ่มเติม